ประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากร กศน.อำเภอหนองแค

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากร กศน.อำเภอหนองแค ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอหนองแค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *