โครงการร่วมมือทางวิชาการและบริการส่งเสริมสังคม โดยสถาบันรัชภาคย์และมูลนิธิธรรมาภิวัฒน์ กับสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

วันที่ 24 มิถุนายน 2565
นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการร่วมมือทางวิชาการและบริการส่งเสริมสังคม โดยสถาบันรัชภาคย์และมูลนิธิธรรมาภิวัฒน์ กับสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี และสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *