นิเทศการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566
นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุราพร เข็มพงษ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นิเทศการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียน มีดังนี้
1.หลักสูตร 40 ชั่วโมง วิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง ณ กศน.ตำบลหนองโดน จ.สระบุรี
2. หลักสูตร 35 ชั่วโมง วิชา การสานเส้นพลาสติกทรงขรมจีบ ณ วัดสองคอน ตำบลบ้านกลับ จ.สระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *