การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมร่วมเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม 4 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) อำเเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *