อบรมการพัฒนาความรู้ของปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ร่วมอบรมการพัฒนาความรู้ของปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *