ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่

วันที่ 9 -10 สิงหาคม 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ณ รีสอร์ท สวนนพรัตน์ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *