รประชุมกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี โดย นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานในการประชุมกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อขี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่กรรมการระดับสนามสอบ ทั้งนี้ได้มีตัวแทนศูนย์สอบ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์สอบและคณะกรรมการสนามสอบ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *