ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด (จังหวัดสระบุรี)

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด (จังหวัดสระบุรี) ณ โรงแรม เซอร์ เจมส์ รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี โดยมี นายสุเทพ แก่นสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในการประชุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *