กิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี  เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 2/2565 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *