วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะดำเนินการจัดการความรู้ (KM:Knowledge Managemant) เพื่อคัดเลือกองค์ความรู้ที่สำคัญของหน่วยงานและแลกเปลี่ยนความรู้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *