รับชมการประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 14 กันยายน 2566
นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับชมการประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *