นิเทศ ฯ และเยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี เข้านิเทศ ฯ และเยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของ
1. สกร.อำเภอเมืองสระบุรี ณ สนามสอบโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
2. สกร.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดพุแค
2. สกร.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดมงคล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *