ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์สงกรานต์

วันที่ 13 เมษายน 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางรัชฎาพร จันทรานนท์ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์สงกรานต์อำเภอหนองแซง โดยมีจุดตรวจหลัก 1 จุด และจุดตรวจรอง 5 จุด ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *