ทำบุญ สำนักงาน กศน.อำเภอหนองแค และห้องสมุดอำเภอหนองแค

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565
นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญ สำนักงาน กศน.อำเภอหนองแค และห้องสมุดอำเภอหนองแค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *