งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีรนันท์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุราพร เข็มพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ร่วมโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ ท่าน้ำดับเพลิงเทศบาลเมืองสระบุรี โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *