โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *