การแข่งขันทักษะทางวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 ธันวาคม 2566 นายชัยธวัฒน์ กีรนันท์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุราพร เข็มพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ร่วมปฎิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *