นำคณะบุคลากรเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี นำคณะบุคลากรเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความสามัคคี และหน้าที่ความรับผิดชอบ ณ บริเวณลานหน้าศุูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *