ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนมีนาคม 2567

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายคณิน ทองเอียด รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการประชุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *