ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม และ กศน.ตำบล 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางชริยา คงสมพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม และ กศน.ตำบล 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส กลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก ณ กศน. ตำบลบางระจัน และ กศน.ตำบลสระแจง อำเภอ บางระจัน สิงห์บุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *