ต้อนรับการลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565

นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ร่วมให้การต้อนรับการลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *