ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาสะสมแคลอรี่ระดับจังหวัด (Calories Credit Challenge)

วันพุธที่ 11 เมษายน 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุราพร เข็มพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาสะสมแคลอรี่ระดับจังหวัด (Calories Credit Challenge) ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมี นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *