ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม และ กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ระดับภาคกลาง

วันที่ 27 มิถุนายน 2565
นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับสำนักงาน กศน.ภาคกลาง โดยมีนายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม และ กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ระดับภาคกลาง ณ กศน.ตำบลสระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี และกศน.ตำบลหนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *