ประชุม N-NET และประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ประธานการประชุม N-NET และประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *