ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักสูตรสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 – 2566

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักสูตรสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 – 2566 สังกัด สำนักงาน สกร.จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกร.จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *