ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 2 กันยายน 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *