วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ(International Literacy Day)

วันที่ ๘ กันยายน 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี และคณะผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมงาน ๘ กันยายน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ(International Literacy Day) ภายใต้แนวคิดหลัก “การพลิกโฉมพื้นที่การเรียนรู้หนังสือ”(Transforming Literacy Learning Spaces)ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *