ร่วมพิธีมอบรางวัล และนำเสนอผลงานของสถานศึกษาต้นแบบ ระดับจังหวัด และระดับภาค ภายใต้โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีมอบรางวัล และนำเสนอผลงานของสถานศึกษาต้นแบบ ระดับจังหวัด และระดับภาค ภายใต้โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *