นิเทศการจัดการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมพัฒนาอาชีพกลุ่มสนใจ หลักสูตร วิชาการสานเส้นพลาสติก

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุราพร เข็มพงษ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นิเทศการจัดการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมพัฒนาอาชีพกลุ่มสนใจ หลักสูตร วิชาการสานเส้นพลาสติก จำนวน 15 ชั่วโมง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุ่มหัก ตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *