นิเทศสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1/65

วันที่ 17 กันยายน 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1/65 ของ กศน.อำเภอหนองโดน  กศน.อำเภอบ้านหมอ  กศน.อำเภอดอนพุด กศน.อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ และกศน.อำเภอเมืองสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *