โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 26 กันยายน 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานกล่าว เปิด – ปิด โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 26 – 27 ก.ย. 2565 ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *