ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 7/2565 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565) ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *