ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและแจ้งปฏิทินการสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี และนางสาวสร้อยทอง พลรักษา นักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการสอบและแจ้งปฏิทินกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานชี้แจงในการประชุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *