กิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี
เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 7/2565 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ ณ ตลาดหัวปลี ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *