ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน กีฬา “กศน.เกมส์” ครั้งที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน กีฬา “กศน.เกมส์” ครั้งที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ในการหารือแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกัน โดยมี นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคกลาง เป็นประธานการประชุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *