ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 13 มกราคม 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อประชุมพิจารณา กลั่นกรองงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *