ประสานงานเตรียมการขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) และเลือกตั้ง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางประพันธ์ตรี เกียรติบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.จังหวัดสระบุรี และนางสุกัญญา จานไธสงค์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม เข้าพบ นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เพื่อประสานงานเตรียมการขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) และเลือกตั้ง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *