ปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำ Application ใช้ในการให้บริการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี เป็นประธานปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำ Application ใช้ในการให้บริการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *