ประเมิน กศน.ตำบล ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

9 พฤษภาคม 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ร่วมลงพื้นที่ประเมิน กศน.ตำบล ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก ซึ่งในวันนี้มี กศน. ตำบลเข้าร่วมการประเมิน ได้แก่ กศน.ตำบลหน้าพระลาน กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ,กศน.ตำบลบางคู้ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ,กศนตำบลเกาะเรียน กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นางสาวฤทัย สามารถ ประธานกลุ่มจังหวัด กลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก มอบหมายให้ นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ทำหน้าที่ประธานในการประเมิน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *