ประเมิน กศน.ตำบล 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกร.จังหวัดสระบุรี ร่วมลงพื้นที่ประเมิน กศน.ตำบล ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 1-2 และ 6-7 มิถุนายน 2566 โดย นางสาวฤทัย สามารถ ประธานกลุ่มจังหวัด กลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก มอบหมายให้ นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดสระบุรี ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการประเมิน ณ สกร.ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *