“งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 จังหวัดสระบุรี โดยมี ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิเเคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *