การประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานการศึกษาตามอัธยา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *