ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้านิเทศฯ การจัด”การศึกษาขั้นพื้นฐาน”

วันที่ 12 กรกฏาคม 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวอุราพร เข็มพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้านิเทศฯ การจัด”การศึกษาขั้นพื้นฐาน”
ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสระบุรี จ.สระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *