“สภากาแฟ” ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 20 กันยายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายคณิน ทองเอียด รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรีร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 9/2566 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานดำเนินการในการนี้ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจังหวัดสระบุรี
   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *