โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และขับเคลื่อนแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 24 กันยายน 2566
นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และขับเคลื่อนแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จ้งหวัดสระบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน 2566 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *