ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 27 กันยายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายคณิน ทองเอียด รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 6/2566 เพื่อเสนอข้อพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ สพป. เขต1 ,สพม. โดยมีนายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และนายวิสิทธิ์ ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *