เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปิดฉากสายใย กศน. ก้าวไปต่อกับ สกร.วาไรตี้”

วันที่ 28 กันยายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปิดฉากสายใย กศน. ก้าวไปต่อกับ สกร.วาไรตี้”ณ  ชวาลัน รีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยมีว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *