ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส. จังหวัดสระบุรี

วันที่ 28 กันยายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวอุราพร เข็มพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส. จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *