ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นจังหวัดสระบุรี

วันที่ 18 เมษายน 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นจังหวัดสระบุรี โดยมีนายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *