โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

วันที่ 16 ตุลาคม 2566
นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ โดยมีอบรมในระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *